BİR MAKAS DEĞİŞİMİYDİ TARİŞ

Yetmişli yılların ikinci yarısı, “sağ-sol çatışmasının arttığı” yıllar olarak resmi tarihe yazılmış olsa da resmi olmayan tarihte, Türkiye’de demokratik ve sendikal hakların genişlediği ve bu haklar için mücadele etmenin sayısız örneklerinin yaşandığı yıllardır. İşte bu örneklerden biri de işçilerin, beyaz yakalıların, semt sakinlerinin, kısaca İzmir’in topyekün dayanışma içinde giriştiği efsanevi Tariş direnişidir. Bu belgesel film 1978’te Tariş Üzüm İşletmesi’nde tanışmış ve 1980’deki Tariş direnişiyle hayatlarının dönüm noktalarından birini yaşamış bir grup gencin hikayesidir. Bizi değiştirip dönüştüren o yılların ve Tarişlilerin bu direnişi unutulmasın, bugüne ve yarına cesaret versin diye …

Film bilgileri